What is SINO

SINO Center hosts and promotes events from the following areas: life coaching and systemic family constellations as its primary area of practice, and, in general, programmes and events drawing upon personal development, spiritual disciplines, psychology, and creative arts. These take form of regular programs, evening lectures and weekend workshops, under the leadership of specialized trainers and instructors.

Current programs include: karate, yoga, systemic family constellations, life coaching, Louise Hay personal development programs, Mohanji – Macedonia’s meditation group ‘The Power of Silence’, as well as the forthcoming School for Systemic Coaching led by Martyn Carruthers (UK/CA). All trainers are internationally certified, while the terms and the environment are according to the international standards of practice. Training groups are small to medium sized, guaranteeing focused attention and responsiveness to the individual needs of the participants, as well as quality knowledge transfer.

Ана Пејчинова | Ana Pejcinova

“Каква смисла има да се исцели болката ако болниот не научи ништо од неа?, велат древните Хуна учења. Работата – или пријателството – со Несвесното ни покажува како со учење од него да се исцелиме себеси, своите соодноси и својот животен пат, во целост. Воедно, не’ учи на смелост и

Сенсеи Горјанин | Sensei Gorjanin

"Вештината е нераскинлив дел од мене, и по тој пат од неа учам, осознавам и остварувам. Оваа древна вештина се учи цел живот, што само ме поттикнува уште повеќе да ја осознаам, да се осознаам, постојам. Мојот пат е  овој, продолжуваме, чекориме понатаму. Сите. Заедно. Осс!"

Зоран Стефановски | Zoran Stefanovski

”Да се практикува патот на Моханџи значи Ослободување. Ослободување од се’ што не врзува. Да се љуби се’ и сите подеднакво и безусловно.”

Каролина Јакимовска | Karolina Jakimovska

“Длабоката потреба светот исконски да се почувствува, надвор од границите на мислата и дефинираноста, ја создава желбата за истражување, пронаоѓање, пренесување, споделување.” Каролина Јакимовска е основач, холистички коуч и инструктор по јога во Холистичкиот центар Радувај се, во чии рамки функционира и СакамЈога. По образование е магистер на филозофски науки, односно дипломиран професор

Кристијан Илчевски | Kristijan Ilcevski

Професионална обука за инструктор завршува во Индија, во светската престолнина на јогата во Ришикеш. Таму, во подножјето на Хималаите, престојува во ашрам, каде секојдневно, во траење од 12 часа во период од еден месец, учествува во детални обуки од секое поле на јогата.

Валентина Трпкоска | Valentina Trpkoska

Валентина Трпкоска е дипломиран психолог и терапевт, со лиценца од областа на образовна психологија и долгогодишно образование од областа на трансакциска анализа. Работи како професор по психологија на две меѓународни програми и е лиценциран оценувач за истите. Размислувањето за мотивите позади постапките на луѓето, рано и ја буди љубовта кон

Валентина Манева | Valentina Maneva

Валентина Манева е сертифициран инструктор по Таи Чи Чуан и Чи Гонг. Знаењето, умешноста и љубовта кон Таи Чи Чуан ги добива од својата учителка Чен Си Јин. Своето искуство го надградува и усовршува на многубројни семинари и обуки во Хрватска и Србија, како и во соработка со мајстори од